Jongeren ouder dan 18 jaar kunnen niet meer deelnemen aan de ado-weekends en –kampen voor kinderen en jongeren met kanker. Toch blijft de behoefte bestaan aan contact met jong-volwassenen met een gelijkaardige levenservaring. Vanuit die nood zijn de Nadoos ontstaan. Ze zijn een groep ex-ado’s die jaarlijks een ontmoetingsdag organiseren waarop alle oud-ado’s, monitoren, kookouders en begeleiders van de adolescenten-weekends worden uitgenodigd. Op die dag kunnen oude vriendschappen en verhalen terug worden aan-en opgehaald